Mandallı Yağmurlama Sulama Boruları Özellikleri

Mandallı Yağmurlama Sulama Boruları Özellikleri

MANDALLI YAĞMURLAMA SULAMA BORUSU NEDİR ?

Yağmurlama sulama, bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun belirli bir basınçta, yağmur şeklinde püskürtmesiyle oluşan sulama sistemidir.  Su basınçla yağmurlama başlıklarına iletilir. Bireysel yağmurlama sistemi; su kaynağı, pompa birimi, ana boru hattı, dikey boru hattı ve yağmurlama başlıklarından oluşur. 

ÖZELLİKLERİ

*Sistemde su kaybı söz konusu olmadığından sulama suyunun az olduğu (3,5 lt/sn) yerlerde dahi sudan azami ölçüde yararlanılır.

*Meyilli topografyası bozuk yerlerde erozyona neden olmadan sulama yapılabilir.

*Su; toprağa, yağmurda olduğu gibi ince zerreler halinde verildiğinden; mahsul veriminde diğer sulama metotlarına nazaran %20-50 arasında artış sağlar ve kaliteyi yükseltir.-Tohum çimlenme zamanında toprağın kaymak bağlaması nedeniyle bitkinin toprağın üzerine çıkamama durumunu ortadan kaldırır.

*Toprak derinliği az ve (Sığ) geçirgen topraklarda en ideal sulama sistemidir.

*Özellikle denize yakın yerlerde rüzgârla taşınan tuzlu suların bitkilere bıraktığı tuz zerreleri, tozlar ve zararlı haşereler yağmurlama ile yıkanabilir.

*Yağmurlama sulama ile kontrollü su verme imkânı olduğundan; taban suyu yüksek (Drenaj) sorunu olan yerlerde en uygun sulama metodu olmaktadır.

*Tarla hendeklerine gerek kalmadığından, ekim alanı artmakta ve tarımsal işlemler kolay yürütülebilmektedir.  

*Sebze, narenciye, bağ ve diğer meyvelikler dondan ve sıcaktan korunabilmektedir.

*Eriyebilir suni gübreler; sulama suyu ile birlikte işçiliğe gerek kalmadan bitkilere verilebilir.

KULLANIM ALANLARI

Eğimli arazilerin, bağlar, bahçeler, sebze narenciye ve diğer meyveliklerin sulamasında kullanılır. 

KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

*Taşıması sırasında kaldırıp atılmamalıdır. Kelepçeler ve mandallar kırılabilir.

*Güneşte kalmasında bir sakınca yoktur, sezon boyu tarlada kullanılır ve bir sorun yaşanmaz.

*Borular mümkün olduğunca +5⁰C ile +45⁰C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.

*Boru bağlantısında kullanılan conta takılmadan önce conta yuvası temizlenmelidir. Conta tam olarak yuvaya yerleştirilmelidir.

*Motopomp çıkışlarında oluşan yüksek basınç, borularda conta çıkmasına neden olabilmektedir. Manometre ile basınç kontrol altında tutulmalıdır.

*Taahhüt edilen ve borularımızın üzerinde yazdığımız basınç değerleri garantimiz altındadır. Belirtilen basınç değerlerinden daha yüksek basınçlara çıkılması durumunda oluşabilecek olumsuzluklar garanti kapsamında değildir.
Mtp Ajans 2020

whatsapp