Kendinden Delikli Yuvarlak Damla Sulama Boruları

 Kendinden Delikli Yuvarlak Damla Sulama Boruları

ÜRÜN ADI    : Kendinden Delikli Yuvarlak Damla Sulama Boruları

KOD               : 46001

FiYAT             : 

 

KENDİNDEN DELİKLİ YUVARLAK DAMLA SULAMA BORULARI 

Mevcut sulama sistemleri içerisinde en ileri teknolojidir. Damla Sulamada temel prensip bitkinin günlük su ihtiyacını bitkide aşırı bir su isteği yaratmadan damla şeklinde verilmesidir. Bir başka deyişle toprağı değil, bitkiyi sulama demektir. Damla sulama metodunda sulama suyu ile birlikte bitki besin ihtiyacını karşılamak için kimyevi gübre uygulaması da her gün veya 2-3 günde bir yapılabilmektedir. Böylece verimde ve kalitede önemli miktarda artış sağlamak mümkün olur.  

AVANTAJLARI

*Verim artışı iklime ve bölgeye göre değişmekle birlikte %50-100’lere varan oranla çıkabilmektedir.

*Bitki gelişimi dönemini kısaltarak erken hasat sağlar.

*Düşük basınçta ve az debili suyla sulama imkânı sağlar.

*Diğer sulama sistemlerine göre daha az suyla daha çok alan sulanır.

*Boru içerisinde belirli aralıklarla konulan damlatıcılar suyun istenilen basınçta ve miktarda bitkiye verilmesini sağlar.

*Sulama sistemleri içerisinde sulama randımanı en yüksek sulama sistemidir.

*Arazinin her tarafında eşit miktarda sulama uygulanır.

*Meyilli topraklarda erozyona sebep olmadan sulama imkânı sağlar.

*Rüzgârlı havalarda sulama yapılabilir.

*Verim ve sulama kalitesi yüksektir. 

KULLANIM ALANLARI

*Açık alan domates ve biber tarlalarında.

*Pamuk ve mısır tarlalarında.

*Seralarda.
Mtp Ajans 2020

whatsapp